De cruciale factor voor een succesvol Referral Recruitment

Het inzetten van medewerkers voor het werven van nieuwe medewerkers heeft meerdere voordelen. Het voordeel dat misschien wel het meeste wordt benoemd is dat de wervingskosten een stuk lager zijn, zeker vergeleken met werving- en selectiebureaus. Maar er zijn nog meer voordelen van referral recruitment:

  •  Preselectie: hogere kwaliteit
  •  Groter reservoir aan kandidaten
  •  Aangedragen kandidaten blijven langer
  •  Medewerkers die aandragen blijver langer
  •  Lagere drempel voor kandidaten
  •  Duurzaam werven.

Er is een aantal randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor het welslagen van referral recruitment. Zo zijn met name het onderscheid tussen werving en selectie, een tijdige terugkoppeling aan alle betrokkenen en een goede aandraagbonus essentieel.

Maar alles wordt uiteindelijk bepaald door de bereidwilligheid en de vaardigheid van medewerkers bij het in contact komen met potentiële nieuwe collega’s. Veel medewerkers ervaren een sterke drempel om zelf contact op te nemen met mogelijke nieuwe collega’s. Een verandering van mindset, het praktisch in kaart brengen van mogelijke nieuwe collega’s en het verbeteren van vaardigheden bij het benaderen ervan maakt een groot verschil. Al deze elementen komen aan bod tijdens de training Werven van nieuwe medewerkers.